Associazione Mathesis Vicentina

MATHESIS   VICENTINA

Finale Provinciale

 

FINALE PROVINCIALE

Vicenza – 29 aprile 2023

CLASSIFICHE: CLASSE IVCLASSE V

 

TESTI   e   SOLUZIONI

2023    Testo  V  Soluz.      Testo  IV  Soluz. 

2022    Testo  V  Soluz.      Testo  IV  Soluz.

2021    Testo  –  Soluzioni

2019    Testo  V  Soluz.      Testo  IV  Soluz.

2018    Testo  V  Soluz.      Testo  IV  Soluz.

2017    Testo  V  Soluz.      Testo  IV  Soluz.

2016    Testo  –  Soluzioni

2015    Testo  –  Soluzioni

CLASSIFICHE

2022:      Classe IVClasse V

2021:       Classifica unica

2019:       Classe IV   –   Classe V

2018:       Classe IV   –   Classe V

2017:       Classe IV   –    Classe V

PREMIAZIONI GIOCHI MATEMATICI 2022